Hjem

Arctic Roost

Norsk avdeling av

Association of Old Crows (AOC)


AOC er en ideel organisasjon som arbeider innen feltene Elektronisk Krigføring (EK), Informasjonsoperasjoner (IO) og Elektromagnetiske Operasjoner (EMO).


Organisasjonene har som formål å fremme interressen i, samt mulighetene som ligger innenfor EK og IO. Dette gjøres gjennom å danne forum for utveksling av informasjon, erfaring og ideer.


Arctic Roost ønsker å danne et godt samlingsted for alle med interresse for EK og IO i Norge.

Dato

Ingress2020-28-01

Innkalling til årsmøte 2020 i AOC Arctic Roost

 

Dato:   Tirsdag 28. januar 2020 kl 18:00

Sted:    Utlendingsdirektoratet sine lokaler, Hausmannsgate 21, Oslo

(inngang fra hjørnet Carlmeyers gate og Hausmannsgate)

            Knut Ellingsen må kontaktes på mobil 411 00 117 hvis inngangen er stengt.

 

Foreløpig agenda er som følgende:

  • Åpning
  • Enkel servering (pizza, mineralvann og kaffe)
  • Årsmøte

­              Årsberetning

­              Regnskap

­              Innkommende saker

­              Valg

  • Faglig program

 

Sakspapirene (endelig agenda, årsberetning, regnskap, innkomne saker, valgkomitéens innstilling) vil bli sendt ut senest 2 uker før årsmøtet.

 

Minner om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal sendes til sekretær (email: tore.smestad@ffi.no) og må være styret i hende senest 15. desember 2019.

 

Forslag til kandidater til Arctic Roost styre sendes til valgkomitéen (email: oystein-dag.borlaug@ffi.no) innen 15. desember 2019. Husk å spørre kandidaten på forhånd om vedkommende er villig til å stille.

 

 

Vennligst send påmelding til Tore innen søndag 19. januar dersom du vil delta på årsmøtet.

 

Vel møtt!

 

 

For styret

 

Tore Smestad

Sekretær AOC Arctic Roost

tore.smestad@ffi.no


2019-03-12

Arctic Roost gratulerer vår søster-Chapter i Sverige, Viking Roost med 30års jubilet.


President i Arctic Roost, Harald Hovland Representerte oss under jubileumsfesten.


2019-04-12

Medlemsmøte med julebord 2019!


Styret i AOC Arctic Roost har gleden av å invitere alle nye og gamle kråker til et medlemsmøte med julebord
onsdag 4. desember, kl. 18:00 hos Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Oslo.


Klikk her for innkalling

2019-23-05


Medlemsmøte 23. mai 2019

med etterfølgende sosial event


Tema:

Trekantsamarbeidet v 2.0 mellom FFI, FSI og FMA/Forsvaret, og ICE Worx


Trekantsamarbeidet har som mål å styrke utviklingen og kommersialiseringen av ideer og produkter. Vi vil her se på hvordan Forsvaret/FMA i samarbeid med FFI og industrien kan utvikle og kommersialisere gode ideer. Den nye versjonen av trekantsamarbeidet er spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter, og er derfor godt tilpasset strukturene i det norske EK-miljøet.


ICE Worx er FFI sitt kontor som skal støtte ovennevnte satsning på innovasjon og industrialisering.


Harald Hovland vil gi en innledende presentasjon, deretter vil vi få en paneldebatt med representasjon fra FFI (Harald Hovland), FSI (Robert Herber) og FMA (TBD).


Tid:       Torsdag 23. mai kl 18:00.

Sted:     Utlendingsdirektoratet sine lokaler, Hausmannsgate 21, Oslo 
               (inngang fra hjørnet Carlmeyers gate og Hausmannsgate)

Påmelding  innen 20.mai tilTore.Smestad@ffi.no  eller events@arcticroost.orgKontakt: Knut Ellingsen, mobil 411 00 117, må ringes, resepsjonen er stengt.


Etter presentasjonen og den første diskusjonen, fortsetter vi det sosiale på Crow Bar&bryggeri (Torggata 32) kl 1900. De har flere kråkeøl tilgjengelig. Gangtid 1 minutt

http://crowbryggeri.com/


Håper det passer og er av interesse, velkommen!


2019-22-01

 

 

Årsmøte 2019

Årets årsmøte ble avholdt på Kjeller 22. januar. Dokumentene fra årsmøtet finner du her.

(krever pålogging, Medlemmer får passord ved henvendelse til Arctic Roost)

  

Nyheter


Arctic Roost er norsk avdeling (Chapter) av den internasjonale organisasjonen Association of Old Crows (AOC).


AOC har sitt hovedkvarter i USA og deres web sider kan finnes på


www.crows.org


På AOC sine web sider finnes det en mengde informasjon om EK, kurs og AOC sine aktiviteter.Lenker  • AOC Online Membership Registration


  • Industrimedlemmer av

    Arctic Roost