Organisasjon / Medlemskap

Arctic Roost

Norsk avdeling av

Association of Old Crows (AOC)


AOC er en ideel organisasjon som arbeider innen feltene Elektronisk Krigføring (EK), Informasjonsoperasjoner (IO) og Elektromagnetiske Operasjoner (EMO).


Organisasjonene har som formål å fremme interressen i, samt mulighetene som ligger innenfor EK og IO. Dette gjøres gjennom å danne forum for utveksling av informasjon, erfaring og ideer.


Arctic Roost ønsker å danne et godt samlingsted for alle med interresse for EK og IO i Norge.

Styret 2020

Funksjon

Navn

e-post

President

Harald Hovland

Visepresident

Knut Sandved

Styremedlem + Kasserer

Jahn Arne Helgesen

Styremedlem + Webansvarlig

Pål Henning Kvalsvik

Styremedlem + Rekrutteringsansvarlig

Erik Bamford

Styremedlem + Sekretær

Thomas Binnie

Styremedlem + Industrikontakt

Jo Torgeir Skjerdal
Valgkomite leder

Øystein Borlaug

Valgkomite

Robert Herber

Valgkomite

Werner Fuchs

Org nummer


Arctic Roost er registrert i Frivillighetsregisteret med organisasjons nummer: 997 494 369

Vedtekter


Organisasjonens vedtekter ble vedtatt av årsmøtet i 2010.


Åresmøte 2019 vedtok enkelte endringer til vedtektene slik at gyldig versjon er:


Arctic Roost Vedtekter
Medlemskap


Medlemskap i Arctic Roost skjer ved innmelding i Association of Old Crows (AOC) sentralt (USA) som formidler din kontaktinformasjon (navn og epost) til AOC sin norske avdeling (Arctic Roost). Innmeldingen gjør du på web-sidene til AOC fra link til høyre på hjemmesiden. En nærmere beskrivelse og tips for denne standard online registreringen finner du her.

 


Det eksisterer både medlemskap for enkeltmedlemmer og bedriftsmedlemskap.


 

Gjennom medlemskap i AOC får du tilgang til et stort nettverk av personer og informasjon om Elektronisk Krigføring. Dette er tilgjengelig gjennom AOC sin web og bladet Journal of Electronic Defence som gis ut hver måned.


 

Ved innmelding er det viktig å oppgi riktig adresse og Norge som land. Dermed er du automatisk registrert i Arctic Roost. Vennligst påse at du registrer riktig e-post adresse da dette er styrets mulighet til å nå ut med aktuell informasjon til norske medlemmer.


 

For å sikre driften av den norske avdelingen trenger vi litt økonomiske midler. Årsmøtet har derfor fastsatt en nasjonal kontingent. Denne betaler du i tillegg rett til Arctic Roost på kontonummer 1627.11.57510 eller på Vipps referanse #76367.For 2020 er denne kontingenten på 200,-


 

Nasjonal kontingent betales inn til:

Norwegian Chapter of AOC - Arctic Roost

1627.11.57510