Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Dato

Ingress2020-28-01

Innkalling til årsmøte 2020 i AOC Arctic Roost

 

Dato:   Tirsdag 28. januar 2020 kl 18:00

Sted:    Utlendingsdirektoratet sine lokaler, Hausmannsgate 21, Oslo

(inngang fra hjørnet Carlmeyers gate og Hausmannsgate)

            Knut Ellingsen må kontaktes på mobil 411 00 117 hvis inngangen er stengt.

 

Foreløpig agenda er som følgende:

  • Åpning
  • Enkel servering (pizza, mineralvann og kaffe)
  • Årsmøte

­              Årsberetning

­              Regnskap

­              Innkommende saker

­              Valg

  • Faglig program

 

Sakspapirene (endelig agenda, årsberetning, regnskap, innkomne saker, valgkomitéens innstilling) vil bli sendt ut senest 2 uker før årsmøtet.

 

Minner om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal sendes til sekretær (email: tore.smestad@ffi.no) og må være styret i hende senest 15. desember 2019.

 

Forslag til kandidater til Arctic Roost styre sendes til valgkomitéen (email: oystein-dag.borlaug@ffi.no) innen 15. desember 2019. Husk å spørre kandidaten på forhånd om vedkommende er villig til å stille.

 

 

Vennligst send påmelding til Tore innen søndag 19. januar dersom du vil delta på årsmøtet.

 

Vel møtt!

 

 

For styret

 

Tore Smestad

Sekretær AOC Arctic Roost

tore.smestad@ffi.no


2019-03-12

Arctic Roost gratulerer vår søster-Chapter i Sverige, Viking Roost med 30års jubilet.


President i Arctic Roost, Harald Hovland Representerte oss under jubileumsfesten.


2019-04-12

Medlemsmøte med julebord 2019!


Styret i AOC Arctic Roost har gleden av å invitere alle nye og gamle kråker til et medlemsmøte med julebord
onsdag 4. desember, kl. 18:00 hos Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Oslo.


Klikk her for innkalling

2019-23-05


Medlemsmøte 23. mai 2019

med etterfølgende sosial event


Tema:

Trekantsamarbeidet v 2.0 mellom FFI, FSI og FMA/Forsvaret, og ICE Worx


Trekantsamarbeidet har som mål å styrke utviklingen og kommersialiseringen av ideer og produkter. Vi vil her se på hvordan Forsvaret/FMA i samarbeid med FFI og industrien kan utvikle og kommersialisere gode ideer. Den nye versjonen av trekantsamarbeidet er spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter, og er derfor godt tilpasset strukturene i det norske EK-miljøet.


ICE Worx er FFI sitt kontor som skal støtte ovennevnte satsning på innovasjon og industrialisering.


Harald Hovland vil gi en innledende presentasjon, deretter vil vi få en paneldebatt med representasjon fra FFI (Harald Hovland), FSI (Robert Herber) og FMA (TBD).


Tid:       Torsdag 23. mai kl 18:00.

Sted:     Utlendingsdirektoratet sine lokaler, Hausmannsgate 21, Oslo 
               (inngang fra hjørnet Carlmeyers gate og Hausmannsgate)

Påmelding  innen 20.mai tilTore.Smestad@ffi.no  eller events@arcticroost.orgKontakt: Knut Ellingsen, mobil 411 00 117, må ringes, resepsjonen er stengt.


Etter presentasjonen og den første diskusjonen, fortsetter vi det sosiale på Crow Bar&bryggeri (Torggata 32) kl 1900. De har flere kråkeøl tilgjengelig. Gangtid 1 minutt

http://crowbryggeri.com/


Håper det passer og er av interesse, velkommen!


2019-22-01

 

 

Årsmøte 2019

Årets årsmøte ble avholdt på Kjeller 22. januar. Dokumentene fra årsmøtet finner du her.

(krever pålogging, Medlemmer får passord ved henvendelse til Arctic Roost)

  

2018-17-12

Medlemsmøte på Kjeller om NH90


Se Aktiviteter


2018-18-11

ARCTIC ROOST gjennomførte ÅRETS JULEBORD.

De fremmøtte medlemene fikk servert julemat og håndtverksøl fra fat.

Før maten var det faglig påfyll.

 

General Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef, nå ved FFI. Han foredro omkring temaet «Forståelse av betydningen av EK i Forsvarets ledelse». Diesen tok utgangspunkt i at EK i praksis er ny teknologi, og innebærer dermed stor og variert motstand fra de øvrige etablerte kapasiteter i Forsvaret. Han kunne gi historiske eksempler på slik motstand og resulterende forfeilede beslutninger i nærmest uminnelige tider. EK er ulik mange andre kapasiteter idet noe overlegenhet her ikke bare gir eksempelvis 60/40 uttelling, men 90/10. EK kan altså i utgangspunktet være en helt avgjørende kapasitet.

 

Det andre foredraget var av Dan Richard Isdahl-Engh fra UAS International A/S om «Droner som plattform til teknisk utstyr for jamming og elektronisk krigføring». Han ga mange talleksempler på den enorme utviklingen innen droner og ubemannede plattformer, spesielt etter 2013 da det hele «eksploderte». Droner gir både store nye muligheter, men også utfordringer/trusler. Terrorister i ISIL var faktisk inntil nylig en «storbruker» av enkle droner for sine destruktive formål! Foredrags-holderen har en rekord i Guinness for løftekapasitet for amatørdroner. Han presenterte også et eksempel på ekstrem asymmetri, der Det Israelske forsvaret hadde sendt Patriot-missiler (flere millioner kroner/stykk) mot Hizbollah-droner til rundt 1000$. Begge foredrag avstedkom interessante spørsmål og diskusjoner.

 

2018-07-10

Arctic Roost har den glede å annonsere av vi har mottatt kopi av teksten nedenfor fra AOC sentralt som var sendt til Tore Belsnes. 

Arctic Roost gratulerer Tore Belsnes med  en velfortjent  AOC Award


Tore Belsnes,

On behalf of the membership of the Association of Old Crows (AOC), I am pleased to inform you that you have been selected to receive the 2018 Colonel Anton D. "Tony" Brees Lifetime Service Award. *  You are being recognized, by your peers, for your contributions, dedication and service to the Association of Old Crows.  Congratulations!  This award exemplifies the extraordinary lifelong dedication to the AOC of Colonel Anton D. "Tony" Brees, USAF (Ret.) in whose honor this award is named.

The presentation of your award will take place during the AOC's Annual Banquet Wednesday, November 28, 2018 during the AOC 54thd Annual International Symposium and Convention.  The symposium will be held November 27 to November 29, 2018 at the Marriot Marquis DC and Convention Center, Washington DC. 

2018-04-05

2018-04-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-02-24

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

2017-01-24


Styret har utnevnt Øystein Bringe, Hans Petter Narmo og Tom Ivar Punsvik til "æreskråker" for sitt lange virke innen Elektronisk Krigføring (EK).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-01-24

Årsmøte 2017 ble gjennomført ved Forsvarets Forsknings Institutt (FFI). Informasjon og dokumenter er publisert under aktiviteter

2016-12-01


2016-04-19

Medlemsmøte i Oslo

«EK basert styrkebeskyttelse av landstridskreftene» / «Thor’s Hammer 2015»

2016-03-09

NRK nyhetsreportasjon om Forsvarets Elektronisk Krigførings fly, DA-20 Jet Falcon, fra øvelse Cold Responce 2016.


Elektronisk krigføring

Det handler i korte trekk om å bruke elektroniske hjelpemidler til å fange opp informasjon om fienden, som kan brukes til egen fordel. Flyene samler inn informasjon om trusler og radarer, som gjerne knyttes mot et våpensystem. Det gjør at F-16 vet hva de ser etter. Det vil også brukes i det nye F35.

2016-03-09


2016-03-03

Relevant EK artikkel i Aftanposten fra Øvelse Cold Responce 2016

"Nå går diskusjonen om droner kunne erstattet disse soldatene"

2016-01-25

Årsmøte 2016 vil bli gjennomført 2016-01-27 kl 18:30 på Rygge Flystasjon. Informasjon og dokumenter er publisert under aktiviteter

2015-12-17

Tildeling av Æretskråke til Gaute Dyrdal

 

Hedersbevisningen «æreskråke» er Arctic Roost sin høyeste utmerkelse som gis til medlemmer som gjennom et langt liv har arbeidet aktivt for EK, enten i Forsvaret, industri eller akademia. For 2015 ble hedersbevisningen delt ut til Gaute Dyrdal under KNM Tordenskjolds juleavslutning. Det ble en veldig fin og høytidelig overrekkelse med både Sjef Sjøforsvarets skoler og Sjef Tordenskjold til stede.

Jubilanten satte tydelig stor pris på utmerkelsen. 

2015-10-14

2015-10-14

2015-09-15

2015-07-06

52nd Annual AOC International Symposium and Convention

December 1-3, 2015

Marriott Marquis DC and Convention Center

Washington, DC

2015-03-05


15th Annual AOC Electronic Warfare Europe

EW Europe vil i 2015 bli gjennomført i Stockholm, SWE i perioden 26. - 28. mai.

2015-03-05

Årsmøte 2015 - Resultat

Årsmøte 2015 ble gjennomført 27 januar. Referat er publisert under aktiviteter.

Det ble desverre noe feil ved valget under årsmøtet. Valgkomiteen vil derfor for 2015 kun bestå av to medlemmer

2015-01-15


Årsmøte 2015

Årsmøtet vil bli gjennomført 2015-01-27 kl 18:30 på Rygge Flystasjon. Informasjon og dokumenter er publisert under aktiviteter. Nå også årsregnskapet.

2014-11-08

EK visjonsdokumentet er nå oppdatert. Se øverst høyre for mer informasjon og for å lese dokumentet.

2014-10-24

Styret i Arcic Roost har desverre fått melding om at Øyvind Garvik har gått bort. Vi takker for stor og lang innsats for EK faget.

Se minneord utgitt i Norsk Tidskrift for Sjøvesen 5-2014

2014-10-24

Styret i Arctic Roost har tildelt pensjonert sjøforsvarsoffiser Øyvind Garvik utmerkelsen Æreskråke, som anerkjennelse for sin langvarige innsats og engasjement innen elektronisk krigføring. Øyvind er blant annet kjent for sin bok "Bølger som våpen" om elektronisk krigføring i Sjøforsvaret.

2014-09-15

Nasjonalt EK Symposium - Invitasjon/program

2014-08-19

Pål Henning Kvalsvik - Norsk vinner av 2014 AOC Award

 

Kaptein Pål Henning Kvalsvik, tjenestegjørende på EK avdelingen ved KNM Tordenskjold har blitt tildelt AOC EW Mission Award "Military Service Award - NATO" for sitt arbeid med å støtte Norske EK operasjoner. Arctic Roost gratulerer Pål Henning med dette. Dette er, om ikke første gang, så ihvertfall en av svært få ganger at AOC deler ut slik pris (Indivdual Military) til en "ikke" Amerikaner. 

 

  

Se hele listen for 2014 AOC Awards

Se artikkel fra Sunnmørsposten

2014-05-26

Nasjonal kontingent

Minner alle medlemmer på å betale nasjonal kontingent på 100,- for 2014.

Faktura for kontingent finnes her.

2014-05-14

Ny Web er operativ

Etter langt fravær er endelig Arctic Roost sin web operativ igjen. Den er fortsatt under oppbygging og vil derfor utvides etterhvert som vi får lagt til informasjon. Hvis noen har bidrag eller kommentarer så vennligst send disse til web ansvarlig