Organisasjon / Medlemskap

Arctic Roost

Norsk avdeling av

Association of Old Crows (AOC)


AOC er en ideel organisasjon som arbeider innen feltene Elektronisk Krigføring (EK), Informasjonsoperasjoner (IO) og Elektromagnetiske Operasjoner (EMO).


Organisasjonene har som formål å fremme interressen i, samt mulighetene som ligger innenfor EK og IO. Dette gjøres gjennom å danne forum for utveksling av informasjon, erfaring og ideer.


Arctic Roost ønsker å danne et godt samlingsted for alle med interresse for EK og IO i Norge.

Styret 2018

Vedtekter


Organisasjonens vedtekter ble vedtatt av årsmøtet i 2010.


Åresmøte 2019 vedtok enkelte endringer til vedtektene slik at gyldig versjon er:


Arctic Roost VedtekterOrg nummer


Arctic Roost er registrert i Frivillighetsregisteret med organisasjons nummer: 997 494 369

Funksjon

Navn

e-post

President

Harald Hovland

harald.hovland@ffi.no

Visepresident

Erik Bamford

ebamford@mil.no

Styremedlem + kasserer

Jahn Arne Helgesen

jahelgesen@mil.no

Styremedlem + Webansvarlig

Knut Ellingsen

knut.ellingsen@ov121.no

Styremedlem

Vakant

Styremedlem + sekretær

Tore Smestad

tore.smestad@ffi.no

Styremedlem

Arne Morten Faanessen

morten1962@icloud.com
Valgkomite leder

Øystein Borlaug

oystein-dag.borlaug@ffi.no

Valgkomite

Jo Torgeir Skjerdal

jo.skjerdal@rohde-schwarz.com

Valgkomite

Pål Henning Kvalsvik

pkvalsvik@mil.no


Medlemskap


Medlemskap i Arctic Roost skjer ved innmelding i Association of Old Crows (AOC) sentralt (USA) som formidler din kontaktinformasjon (navn og epost) til AOC sin norske avdeling (Arctic Roost). Innmeldingen gjør du på web-sidene til AOC fra link til høyre på hjemmesiden. En nærmere beskrivelse og tips for denne standard online registreringen finner du her.

 


Det eksisterer både medlemskap for enkeltmedlemmer og bedriftsmedlemskap.


 

Gjennom medlemskap i AOC får du tilgang til et stort nettverk av personer og informasjon om Elektronisk Krigføring. Dette er tilgjengelig gjennom AOC sin web og bladet Journal of Electronic Defence som gis ut hver måned.


 

Ved innmelding er det viktig å oppgi riktig adresse og Norge som land. Dermed er du automatisk registrert i Arctic Roost. Vennligst påse at du registrer riktig e-post adresse da dette er styrets mulighet til å nå ut med aktuell informasjon til norske medlemmer.


 

For å sikre driften av den norske avdelingen trenger vi litt økonomiske midler. Årsmøtet har derfor fastsatt en nasjonal kontingent. Denne betaler du i tillegg rett til Arctic Roost på kontonummer 1627.11.57510 eller på Vipps referanse #76367.For 2018 er denne kontingenten på 200,-


 

Nasjonal kontingent betales inn til:

Norwegian Chapter of AOC - Arctic Roost

1627.11.57510


Organisasjonsnummer: 997 494 369